លោក វរសេនីយ៍ឯក យឹមសា រ៉ាន់ អធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាបចំ ប្រជុំកំលាំងអន្តរាគមន៏ពិសេស( ខ1 )ចំនួន30នាក់ ដែលត្រៀមប្រចាំការនៅ អធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិសែនជ័យ 24ម៉ោងលើ24ម៉ោង ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព ជូនបងប្អូនប្រជាពរដ្ធក្នុងមូលដ្ឋាន អោយបានល្អប្រសើរថែមទៀត ដោយ លោក វរសេនីយ៍ ឯក យឹម សា រ៉ាន់ ទី ១៧ ខែ ៥ ឆ្នាំ ២០១៨

285

លោក វរសេនីយ៍ឯក យឹមសា រ៉ាន់ អធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាបចំ ប្រជុំកំលាំងអន្តរាគមន៏ពិសេស( ខ1 )ចំនួន30នាក់ ដែលត្រៀមប្រចាំការនៅ អធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិសែនជ័យ 24ម៉ោងលើ24ម៉ោង ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព ជូនបងប្អូនប្រជាពរដ្ធក្នុងមូលដ្ឋាន អោយបានល្អប្រសើរថែមទៀត ដោយ លោក វរសេនីយ៍ ឯក យឹម សា រ៉ាន់ ទី ១៧ ខែ ៥ ឆ្នាំ ២០១៨