នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាអតីតយុទ្ធជនលើកទ១១ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

254

នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាអតីតយុទ្ធជនលើកទ១១ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា